תמונות מיום סבבתא המוצלח שנערך בסוף שנת הלימודים בסימן 70 למדינת ישראל  .