על ספרו משנה תורה כתב הרמב"ם: 

"לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם"

אמנם ברמבם היומי אנחנו לא מספיקים לעבור על כל ספר משנה תורה.  אך ברוך השם זוכים ללמוד מדי יום  ולשמחתנו,  גם בחופשות , מצוה מספר המצוות, עם הלכות מרכזיות שקשורות אליה.

צעד קטן בכל יום שבסופה של שנה מזכה אותנו בידע רב ומקיף בכל תחומי החיים היהודיים.

לא מצריך מאמץ גדול - בואי בעשר ועשרה לכניסה לאופנה,  הספרים כבר שם,  את יכולה לבוא עם ארוחת הבוקר או בלעדיה....

והתמורה -ידע תורני חסר תקדים.