זכינו לשמוע את הרב ליאו די ששכל את אשתו ושתי בנותיו ולקבל עוצמות מחודשות לחיי משמעות.
הרב הציע לבנות גם כמה רעיונות מעשיים לימי המלחמה השיחה היתה חשובה ומחזקת.