רישום תשפ"ה

*קישור לרישומון לרישום לכיתה ז' ו ט'

* לנרשמות לכיתה ט' אשר איזור הרישום שלהם אינו באר שבע, התחלת תהילך הרישום לאולפנה מותנה רק לאחר קבלת אישור רשמי מעיריית באר שבע.