הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחיינו. 
תוכנות מחשב ורובוטים משולבות בבית, בעבודה, בתעשייה, ברפואה, בכלי רכב, בכלי תקשורת ובחינוך.
מדעי המחשב ורובוטיקה הם ענף מרכזי בהבנת הידע הדרוש על מנת לקחת חלק בקדמה ובטכנולוגיה. הידע הנרכש בתוכנית הוא נדבך משמעותי בהכשרת דור העתיד לאתגרים הטכנולוגיים העומדים בפני הלומד במאה ה-21.
 
תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה מיושמת בחטיבות הביניים בכיתות ז-ט.
משתתפי התוכנית נחשפים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה בסביבות למידה משחקיות משולבות הנפשות (אנימציות) ומדיה.
הלמידה משלבת עבודה שיתופית ויצירתית בקבוצות, דרך התנסויות מגוונות, במטרה לפתח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ולתרגל מיומנות של חשיבה לוגית אלגוריתמית.
 
יעדי התוכנית:
  1. פיתוח וקידום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בדגש על תהליכי הוראה ולמידה. 
  2. שילוב החינוך הטכנולוגי בשלבי הגיל המוקדמים.
  3.  פיתוח מיומנויות שימוש ביישומי מחשב הכוללות: מיומנות הפשטה, ניתוח ומימוש פתרון בעיות/משימות.
מטרות התוכנית:
  1. היכרות עם עולם מדעי המחשב ובמרכזו פתרון בעיות ויישום הפתרונות באמצעות חשיבה אלגוריתמית.
  2. הקניית מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית ובחשיבה אלגוריתמית בדרך חווייתית ובשילוב פעילויות רבות ממוחשבות ולא ממוחשבות. יושם דגש על פעילויות חווייתיות יחד עם פעילויות תכנותיות משולבות עם מערכת רובוט. כל הפעילויות יהיו מותאמות לשכבת הגיל.
  3. הבנת תהליכי פתרון בעיות ומימוש הפתרון (באמצעות שפת מחשב) תוך כדי שימוש בשלבים של תכנון; בנייה ובדיקת אלגוריתם כללי; כתיבת אלגוריתם מילולי; תכנון המרכיבים של היישום (באמצעות כלים שונים) ויישום הפתרון במערכת הרובוט.
  4. שילוב בין-תחומי – שימוש במדעי המחשב ככלי ללימוד תחומי ידע אחרים.
  5. פיתוח כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחיזוק חשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.
  6. פיתוח כישורים של עבודת צוות לפתירת בעיות מורכבות ולביצוע מיזמים בהיקפים שונים.