במסגרת התוכנית "תיקון עולם" השואפת לחנך את החברה להתייחסות נכונה לנכויות

זכו בנות ט "לטעימה" של התמודדות עם נכות: לאכול בלי יד.לעשות משימות כשלא רואים.

הבנות שמעו שיחה עם מתמודדת עם לקות שמיעה גם הצוות שמעו שיחה מרתקת ומכוננת על התמודדות עם נכות נפשית.