סיירת חן מקיימת פעילות עשירה ומעשירה פעם בחודש לבנות ח וט שבחרו, וכוללת ליל לינה.

מובילות התוכנית - אוריה בללו (בוגרת האולפנה) וצוות המדריכות.