האולפנה התחדשה במרחב מדעים בבנין החדש בקומה השניה.