בנות מגמת ציונות דתית (יב) בדרך חזרה מ26 שעות של חיבור עם המשולש תורה, עם וארץ ישראל