מתוך רצון הדדי של הצוות והתלמידות הבוגרות לשמור על קשר , מתקיים באולפנה בית מדרש לבוגרות בו נפגשות בוגורתינו עם אנשי הצוות לשיעור ושיח . זכינו מתוך רצון הדדי זה שהשאיפה ללימוד תורה נפתחה באולפנה "מדרשת אורות במדבר " בראשות הרב יוסף חכים. ארבע פעמים בשבוע נפגשות בוגורות , סטודנטיות ובנות שירות לאומי ללימוד קבוע ולהמשך בניית אישיותן.