באולפנה פועלת מדרשה לבנות האולפנה. מידי שבוע מגיעות בנות ללימוד מבחירה בשעות אחה"צ.

המדרשה מחולקת לשיעורים לבנות החטיבה ובמקביל לתיכון.

הבנות לומדות גם בחברותות והשמחה מלימוד תורה נוסף רבה!