כחלק מהשיח והליווי של בוגרותינו וכהמשך לבית המדרש לבוגרות , מודים לקב"ה על הקשר עם בוגורת רבות הבא לידי ביטוי בבקשותיהן להמשך הוועצות ,מחנכות רבות אף מדריכות את הבנו לפני חתונתן. האולפנה פתחה סדנאות לבוגרות (מעל שלוש שנים לאחר שסיימו את האולפנה) הסדנאות נוגעות במפגש החיים ועוסקות בזוגיות בניהול כלכלה נכונה בדימוי ובקבלת החלטות.