יום ציונות דתית שארגנו בנות מגמת הציונות דתית לכל תלמידות האולפנה לעילוי נשמת הרב דרוקמן זצ"ל.

המשפט שילווה את היום מתוך תורת רבנו זצ"ל:

"לומדים תורה כי זו חובתנו הלאומית ומשרתים את המדינה כי זו חובתנו הדתית ..."