בנות כיתה ח1 חילקו נרות לכבוד שבת, לזכר ההרוגים באסון מירון ולרפואת הפצועים