בית מדרש 70

"כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון"

זוכים אנו לחיות בדור של גאולה ולקראת שנת הע' (70) למדינת ישראל בחרנו גם אנו הצוות לעסוק בעיון בהסתר-יה, ביד ה' המכוונת את המהלכים ומצמיחה ומצעידה את מדינתנו אל המקום בו היא נמצאת היום. ומתוך ראיה זאת לעמוד על ההתמודדויות ועל השאיפות החינוכיות והלאומיות שאנו עומדים בפתחם.

פעם בשלושה שבועות נפגש צוות האולפנה ללימוד משותף ועיון על סוגיות אלו.

 

אביטל רייכנר          הרב אברהם טייץ- מסע המושבות              הרב אלישע וישליצקי מדינת ישראל