בוקר הוקרה ל100!מדריכות תנועות הנוער הלומדות באולפנת בנ"ע חן במדבר במסגרת שבוע תנועות הנוער בעיר באר שבע.    

תודה לורד ארביב רכזת תנועות הנוער (ובוגרת האולפנה!) שכיבדה אותנו בדבריה ובנוכחותה.