אולפנת בני עקיבא "חן במדברבאר שבע  אולפנה תורנית המגדלת בעז"ה בנות נאמנות  לתורתנו לעמנו ולמדינתנו

ייחודה של האולפנה בהווי המשפחתי תורני ובדגש על שאיפה למצוינות בתחום התורני הלימודי והערכי.

 

אולפנת חן במדבר

עדכונים אחרונים

מהמתרחש באולפנה

לגלריה המלאה