קישור לחידון פסח - יהיה פעיל רק ביום חמישי ח' ניסן 

קישור לקובץ - הלכות פסח - חוברת לימוד לקראת החידון 

שבוע 3

שבוע 2