בעקבות המצב הבטחוני, החלטנו להתחזק יחד בקבלת שבת מוזיקלית על אלישע בירנבוים.

למדנו, שרנו, התרגשנו והתחזקנו מעצם ה-יחד גם אם זה רק בזום.

שנזכה לקבל שבתות מתוך שמחה ו-מקרוב בעז"ה.