בשעה טובה אנו פותחות את מערך מצוות.

מערך שמציף ומעלה שאלות לא פשוטות שכולנו עסוקים בהם בחיינו.

בין השאר עלו הנושאים:

1. מוסר אלוקי מול מוסר פנימי

2. מחוייבות וברית

3. אמונת חכמים

 

כפתיחה עשינו סדנת פסיפס מקרמיקה, בה התלמידות שברו עם פטישים את הקרמיקות ויצרו מהן תמונה חדשה ועשירה, מתוך דיבור על כך שהקב'ה הוא אלוקי הפרטים הקטנים. 

עם זה למדנו את דברי הרב קוק באורות:

"אנו צריכים להתאמץ בכל היכולת בשמירת המעשים, לחבבם ולאמצם..

אם ישארו המעשים מצות אנשים מלומדה, לא לבד שלא יועילו, אלא גם ישפילו עוד את הרעיון, וסוף שפלות הרעיון להגמר בביטול המעשים"..

 

בברכת חנוכה שמח

ואור גדול!