בהמשך למסורת התקיים מפקד כבכל שנה בערב שבת ארגון של בני עקיבא ברחבת האולפנא.

לא נשכח את הדגלנות המושקעת של צוות המורות ואת הרב יוני שהתעקש לשיר פעמיים את המנון התנועה (עד ששרנו יפה) 

ברכות לשבט החדש , הנני!

ה' עמכם!