מקצוע הפיזיקה משלב בתוכו ידע, הבנה, דמיון וסקרנות גם יחד. 
תלמידי הפיזיקה אינם צריכים להצטיין בזכרון חזק, אלא בעיניים פתוחות, מוח פתוח, יכולת ומוכנות לשנות דפוסי חשיבה ישנים. 

לא מפתיע לכן, שתלמידי הפיזיקה (או המקצועות הקשורים לכך כהנדסה) מבוקשים לאחר סיום לימודיהם (בעיקר בתחומי ה- "high-tech" , לא מפתיע כלל שלמעלה מ- 80% מבוגרי קורס טיס סיימו לימודיהם בתיכון בפיזיקה. 
אך, בכדי להצליח בכך, עליך להשקיע כעת. 

תוכנית הלימודים

בפיזיקה 5 יח"ל נלמד במשך השנתיים מכניקה, חשמל ועוד שני פרקי בחירה. כמו כן, נבצע ניסויי מעבדה, עליהם נבחן בבחינת הבגרות.