מגמת מדעי החברה

מגמת מדעי החברה:

המגמה מחולקת לשני תחומי דעת וחמש יחידות לימוד:

סוציולוגיה- 2 יח"ל בגרות פנימית בכיתה י"א.

פסיכולוגיה- 2 יח"ל בגרות חיצונית בכיתה י"ב.

עבודת חקר- 1 יח"ל מחקר, מוגשת בכיתה י"ב.

סוציולוגיה

מקצוע הסוציולוגיה הוא אחד מתחומי הדעת במגמה והוא נלמד בהיקף של 2 יח"ל.                

תכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו ומתמקדת בארבעה נושאים עיקריים: תרבות, קבוצה, משפחה וחיברות.

במסגרת הלימוד נעסוק בהשפעת התרבות על חיינו ונכיר מגוון של תרבויות, נלמד על תופעות הקשורות לקבוצות חברתיות, כמו מנהיגות ולחץ קבוצתי. כמו כן, נעמיק בהיבטים הקשורים למשפחה ובדילמות עמן מתמודדת משפחה בת ימינו. במהלך הלימוד על תהליך החיברות נדון בהתפתחות הזהות האישית, הגורמים המעצבים אותה ועוד.

המקצוע נלמד בכיתה י' (2 ש"ש) ובכיתה י"א (6 ש"ש). בסוף כיתה י"א התלמידות ניגשות לבחינת בגרות פנימית בהיקף של 2 יח"ל. בהתאם לרפורמת הלמידה המשמעותית, 30% מהציון במקצוע יוערך באמצעות מטלות ביצוע.

פסיכולוגיה

מקצוע הפסיכולוגיה הוא אחד מתחומי הדעת במגמה והוא נלמד בהיקף של 2 יח"ל.                

תכנית הלימודים בפסיכולוגיה עוסקת בהבנת דרכי החשיבה וההתמודדות הרגשית של האדם במצבים שונים.                              

במסגרת הלימוד נעסוק בדרכי למידה, מצבי לחץ והתמודדות עימם, מהי אישיות, השפעה חברתית, דעות קדומות, עמדות ואלטרואיזם. דרך נושאים אלו נתבונן על מהות האדם, על דרכי חשיבתו והמנגנונים החברתיים המעצבים אותו לחשוב כך, על בחירות אותן הוא בוחר ודרכי ההתמודדות שלו עם בחירות אלו.

המקצוע נלמד בכיתה י"ב (6 ש"ש). התלמידות ניגשות לבחינת בגרות חיצונית בהיקף של 2 יח"ל. בהתאם לרפורמת הלמידה המשמעותית, 30% מהציון במקצוע יוערך באמצעות מטלות ביצוע.

כמו כן עבודת החקר נכתבת במהלך כיתה י"ב ומוגשת לקראת סופה. התלמידה תבחר את נושא המחקר הקשור לתחום הידע של מדעי החברה, תלמד את הנושא, תערוך מחקר שדה ותגיע לממצאים ומסקנות, כל זאת בליווי של המורה.