יום פעילות לקראת שיגור החללית 'בראשית '

נבחרות האסטרונומיה לדורותיהן ביום פעילות לקראת שיגור חללית "בראשית"