בנות ז-ט

מוזמנות להצטרף לחידון התנ"ך של החטיבה שיתקיים בעז"ה בשבוע האחרון של שנת הלימודים.

בנות המעוניינות להשתתף מוזמנות לפנות למחנכת או למורה אבישג בוצחק.