ערב שבועות שני שהלימוד באולפנה לא מתקיים
הזדמנות ללמוד עם הילדים בבית בעז"ה.
נתחזק בערבות הגדולה המציפה (אפילו  בתקשורת) של כל עם ישראל.
 התורה היא הנשמה המאחדת את  עם ישראל לעם אחד.
ונשמה זו היא סגולת ישראל על פני העמים.