פרוייקט השאלת ספרי לימוד לשנת התשע"ט

 

מועד חלוקת ספרי הלימוד אי"ה:

יום ראשון טו' באלול  26/8/2018 בין השעות 14:00-17:00

יום שני טז אלול 27/8/2018 בין השעות 10:00-13:00