כמידי שנה התכנסה ועדת זכאות לתעודת הבגרות  החברתית -  שעה של סיפורי נתינה של תלמידות יב מתחומי התנדבות מגוונים.
המפגש נעשה מול שכבה ט ונציגות מעירית באר שבע.

ישר כח גדול לברקת סעדה על ההובלה, השמת מקומות ההתנדבות וחינוך לשליחות ונתינה עולם חסד נבנה וימשיך להבנות בעז"ה.