דבר ראש האולפנה

בס"ד   טבת התשע"ט

 

הנהגת העיגולים והנהגת היושר/לסיום ספר בראשית

 

הזוהר מלמדנו כי שתי הנהגות בעולם, הנהגת העיגולים והנהגת היושר  ושתיהן נמצאות בספר בראשית אותו סיימנו השבוע.

הטבע מתנהל במחזוריות, בעיגולים.השמש זורחת ושוקעת ,יום הולך ויום בא,כך גם מעגל השנה,ובכלל מחזור החיים.

זהו החלק הראשון של ספר בראשית העוסק בבריאת העולם.

אך יש הנהגה נוספת והיא הנהגת היושר.

המפגש עם אבות ואמהות האומה מלמדנו כי הם בוחרים לנהוג במידת הישרות והאמת גם כשסביבם וגם אולי כשהציפיה האנושית הרגילה היא להתנהג אחרת.

בהנהגת הטבע- אדם בן 99 ,לא רץ לקראת אורחים,אך אברהם אבינו רץ בגיל זה לקראת אורחיו ורץ  כדי להכין להם צרכם..כך גם פועלת רחל שבוחרת לגלות את הסימנים לאחותה ,לאחר שממתינה שבע שנים להנשא ליעקב.ואביה משיא את אחותה.כי היא בוחרת להתנהג אחרת ממה שעולם הטבע,האנושי הפשוט מצפה ממנה ,לפעול בעיגולים- כלומר, להחזיר באותה מטבע.

כך פועל גם יעקב שלמרות שחמיו, לבן, מטל בו ומחליף משכורותו "עשרת מונים" הוא בוחר "אכלני חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיני", להמשיך לעבוד ביושר ...כך גם יוסף ,שהציפיה , לכאורה ממנו היתה להחזיר לאחיו מעט ממה שהתכוונו לעשות לו..אך הוא בוחר לומר,להאמין כי "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם...כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם"...

אבותינו ואמותינו בוחרים לדבוק במידת האמת ,בישרות ולא להכנע לעולם הטבע.

אנו, מעל הטבע. "אין מזל לישראל"(מזל-טבע) משום שאנו מחברים קו ישר ביננו לבין ריבונו של עולם.

"קיויתי ה' קותה נפשי-"  זה אותו קו ישר ביננו לבין רבונו של עולם המחייב אותנו לא לעגל פינות, לא לעגל מעשים אלא להמשיך תוך מחויבות אין קץ לתורתנו,לאמונתנו להיות ישרי דרך ואמונה.

הנהגת העיגולים אמנם קדמה להנהגת היושר בבריאה אך תפקידנו לעמול כל הזמן שהנהגת היושר תנחה אותנו בחיינו.

על כך ובכך אנו עמלים ומשתדלים גם לחנך לכך באולפנה בעז"ה.

בהצלחה לכולנו.