פותחים את השנה בגלישה בטוחה

מצגת לפתיחת יום אינטרנט בטוח

היום הלאומי לגלישה בטוחה

מצגות על גלישה באינטרנט

אוריינית - גלישה בטוחה

אינטרנט בטוח כל השנה

המרכז לאינטרנט בטוח

מתי"א - לגלוש בטוח

פעילות חיים ברשת

מאמינים באינטרנט

תעודה לגולש נבון

רשתות חברתיות

חיים חכם ברשת

זכויות יוצרים

נוכחות הורים ברשת

שירות פסיכולוגי ייעוצי

 

 

צוות   חיים    ברשת  -   חזון ורציונל

מתוך:  אתר המינהל למדע וטכנולוגיה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/GlishaBetuca/about.htm

המונח "חיים ברשת" נגזר מההבנה כי רשת האינטרנט היא חלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים בכל התחומים – לימודים, חברה, תרבות הפנאי, תחומי עניין ועוד. המרחב הווירטואלי מהווה מרחב נוסף למרחב הממשי שלנו. במרחב זה מתקיימות נורמות התנהגות ותנאי שימוש שלפיהם יש לפעול.

המונח מציג את כפל המשמעות של המושג: מחד התנהלות ברשת כמרחב התנהלות נוסף לזו הממשית ולעתים כתחליף לה, ומאידך במובן של "ונזהרתם לנפשותיכם", הצורך לשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.מרחבי הרשת משפיעים על חיינו בכל התחומים, זאת בשל האפשרויות האינסופיות של נגישות למידע, שיתוף, יצירה ותקשורת. אלו מציבים בפנינו אתגרים חדשים המעוררים חשיבה מחודשת על גבולות חופש הביטוי, זכויות הפרט ודפוסי התנהגות (נורמות) שונים שהשתרשו במאה העשרים. 

בפועל אנו "חיים ברשת". רשת האינטרנט הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים בכל התחומים: לימודים, חברה, כלכלה, תרבות פנאי, תחומי עניין וכו'. ילדינו "חיים ברשת" באופן פיזי במשך שעות רבות מהיום כחלק מפעילות פנאי, לימוד וחברה. מכאן עולה הצורך המשמעותי להנחות, ללוות ולשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.
עלינו כהורים ומחנכים לשמור על רווחתם ושלומם של הילדים במרחב הממשי והמקוון ולתת להם כלים להתנהלות נבונה במרחב הווירטואלי.
​מטרת פעילויותינו החינוכיות במינהל למדע וטכנולוגיה בעזרת צוותי "חיים ברשת":

  • לחשוף את המורים למרחב המקוון בכלל ולעולמם של הילדים בפרט תוך כדי מתן כלים לחינוך לגלישה בטוחה ונבונה ברשת האינטרנט.
  • להעלות בפני ההורים את החשיבות של קיום דו שיח ומעורבות בהרגלי הגלישה של ילדיהם.
  • לחנך את התלמידים להתנהלות נבונה ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות, שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות, תבונה, אחריות,יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע, שמירה על זכויות יוצרים, שמירה על פרטיות, ובעיקר להיות ערים לסכנות.  כל זאת תוך כדי הקניית כלים התנהגותיים וטכנולוגיים להתמודדות עם הסביבה הווירטואלית.